Fra Horsens til Paris   1.225 km  16.-22. juli 2016
Til fordel for børn og unge i Horsens kommune
bubble