Fra Horsens til Paris   1.225 km  16.-22. juli 2016
Til fordel for børn og unge i Horsens kommune

Projektet fra Horsens til Paris

Horsens - Paris handler om sammenhold, venskaber og om at skabe et overskud til børn og unge i Horsens.

2016 teamet er allerede fuldt booket, 60 ryttere og pt. 12 på venteliste.

I uge 30 2015 cyklede vi over 7 dage 1208 km for at nå målet Champs Elysée i Paris. Det blev kulinimationen på et projekt, der startede med indendørs træning i december måned, efterfulgt af min. 2500 km fælles landevejstræning inden afgang.

I år var det 7. gang, Horsens - Paris turen blev afviklet. Siden 2009 har vi samlet 1.050.000 kr. ind til børn og unge i Horsens.

De første tre år kørte vi under navnet Team vestjyskBANK og da Giro´en var i Horsens i 2012 kørte vi under navnet Team Giro Horsens. I 2013 kørte vi som Team Best of Horsens, det samme i 2014 og 2015.

Projektet er et velgørenhedsprojekt dvs. overskuddet uddeles til projekter der involverer børn og unge i Horsens kommune. Ansøgning om at komme i betragtning til midler fra projektet kan sendes til: info@upfront-co.dk

Ansøgningskriterier:
Der ydes støtte til foreninger, institutioner, klubber og organisationer, der gennem bevægelse, motion, idræt og sport skaber bedre sundhed og velvære, samt til humantære projekter indenfor sociale- og omsorgsfulde aktiviteter. Alt sammen for børn og unge i Horsens Kommune, samt enkelte tilfælde i det nære opland.

bubblemedia